(0031) 079-361 1171

NS betaalverkoop automaten LED

Project Details

Klant Nederlandse Spoorwegen

Datum 8 januari 2012

Partner PAR Led light

Led buizen in NS automaten

SCS heeft alle betaalverkoopautomaten van NS voorzien van energiezuinige LED buizen. In samenwerking met de fabrikant en het technisch beheer van NS heeft SCS een passende LED oplossing geboden ter vervanging van de standaard TL-buis in de automaten.

De aanpassingen zijn gedaan in het kadervan een ‘duurzamer ondernemen’-programma dat NS voert. Dat programma heeft als doel het duurzaam ondernemen in te bedden in de bedrijfsprocessen en bedrijfsonderdelen te ondersteunen in de realisatie van deze speerpunten. ‘Innovatie en het betrekken van de beleving van onze klanten en andere stakeholders zijn onderdeel van het programma om de ambitie “op kop blijven lopen in duurzame mobiliteit” waar te kunnen maken. Duurzamer ondernemen levert kostenbesparingen op, hogere medewerker betrokkenheid en is daarmee de basis voor de continuïteit van onze business.’

Innovatie is een belangrijk deel van het programma, aangezien dat nodig is om stappen te maken en de doelen te realiseren. Een aantal van de innovaties die NS heeft doorgevoerd, kunnen worden gekenmerkt als innovaties die gericht zijn op verduurzaming van NS (duurzame innovaties). Het vervangen van de conventionele TL-buizen door LED–buizen past uitstekend binnen deze strategie. De toepassing van LED levert NS een aanzienlijke energiebesparing op. Daarnaast bespaart NS ook op  arbeidskosten dankzij de langere levensduur van LED ten opzichte van TL. De ontwikkeling van deze hoge kwaliteit LED-buis met een levensduur en garantie van 5 jaar bewijst de toegevoegde waarde van SCS eens te meer!